Disclaimer

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website en de inhoud daarvan behoren toe aan Allkidskleding.nl en/of aan haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze website of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of (anders dan voor eigen, persoonlijk gebruik) te kopiëren of op te slaan, zonder schriftelijke toestemming van Allkidskleding.nl. Allkidskleding.nl  besteedt veel aandacht aan correcte vermeldingen op deze website, maar kan niettemin de juistheid daarvan niet garanderen. Allkidskleding.nl  sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gebruik van de website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *